Allmänna avtalsvillkor för PURPLE BOX

 

 

Genom att ansöka till kampanjer och delta som produkttestare hos Purple Box ingår du ett avtal med Purple Box i enlighet med följande generella avtalsvillkor: 

1. Produkttestarens deltagande bygger på frivillighet. Produkttestaren får information om nya kampanjer via e-post och väljer sedan själv att delta i kampanjen eller avstå. Om Produkttestaren av något skäl vill avbryta en pågående kampanj ska produkttestaren meddela detta till Purple Box via mail info@purplebox.se.

 

2. För att vara produkttestare hos Purple Box måste du vara minst 16 år (undantag kan förekomma), förstått och godkänt de allmänna avtalsvillkoren. Om du inte är 16 år behövs ett godkännande från målsman. Målsman skall då delta i kampanjen (genom att fylla i formuläret till produkten) samt testa och recensera produkten ihop med den minderåriga. Ansökan till en kampanj som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vår verksamhet lider ekonomisk skada, polisanmäls.

 

3. När du ansöker till att delta i en kampanj ska du då fylla i ett formulär där du lämnar dina uppgifter samt svarar på några frågor. Du är skyldig att lämna korrekta uppgifter om sig själv och ansvarar även för att dessa uppgifter är uppdaterade.

 

4. Du lämnar ut själv dina personliga uppgifter när du söker till en kampanj. Genom att lämna ut dina uppgifter till Purple Box medger du att Purple Box använder informationen för att Purple Box ska kunna välja ut och föreslå kampanjer som är intressanta och passande för dig samt för utvärderings syfte. Du kan när som helst meddela Purple Box om att få ändra eller radera uppgifterna på info@purplebox.se.

 

5. Som produkttestare hos Purple Box ska du själv använda/testa produkterna, diskutera produkterna med personer i sin omgivning, skriva ditt omdöme/upplevelse av produkten samt svara på en enkät i enlighet med de anvisningar som Purple Box uppger.
 Om du som produkttestare inte uppfyller ditt åtagande eller genomför uppdraget, kan du komma att krävas på ersättning motsvarande marknadsvärde för produkten eller att du får returnera produkten i dess fullgoda skick. Det är inte tillåtet att sälja eller pantsätta produkten inom 16 veckor från det att du mottagit produkten.

 

6. Purple Box-koncept bygger på ärlighet. Produkttestaren ska vara öppen och informera de personer som produkttestaren diskuterar produkten med om sin roll som produkttestare hos Purple Box. Produkttestaren ska också kommunicera sin egna ärliga mening om produkten. Produkttestaren ska även besvara frågorna i enkäten ärligt och efter bästa förmåga.

 

7. Produkttestaren ansvar själv för den information den lämnar till Purple Box och kan hållas ansvarig om informationen som produkttestaren lämnar in strider mot lagen. Produkttestaren ska inte lämna något användargenererat innehåll som är skyddat av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, rätt till publicering eller annan äganderätt utan det uttryckliga medgivandet från ägaren av denna upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, rätt till publicering eller annan äganderätt. Purple Box kan ta bort kommentarer som inte är lämpliga och väcker anstöt. Purple Box har rätt att stänga av den som inte följer riktlinjerna.

 

8. Varken Purple Box eller produkttestaren erhåller någon ersättning eller kan rikta något ersättningsanspråk mot den andra parten. Krav kan heller aldrig riktas mot Purple Box för produkternas egenskaper, beskaffenhet eller användande eller för direkta eller indirekta skador orsakade av produkterna.

 

9. Produkttestaren testar produkten frivilligt och på egen risk. Produkttestaren kan inte ställa Purple Box eller tillverkaren ansvarig för eventuell påverkan på sin hälsa utifrån detta test. Produkttestaren får vara medveten om att det kan finnas riskfaktorer utöver de påtalade. Produkttestaren får konsultera läkare om den är osäker på sin hälsa och om produkten den testar kan vara skadlig.

 

10. Purple Box kommer aldrig begära att produkttestaren lämnar känsliga personliga uppgifter som t.ex. fullständigt personnummer, kreditkortsnummer, etniska, politiska eller religiösa uppgifter.

 

11. Purple Box förbinder sig att inte samla in eller registrera annan information om produkttestaren än adressuppgifter (även IP-adress) utöver de uppgifter produkttestaren själv lämnar ut. 

12. Purple Box förbinder sig att inte lämna ut produkttestarens e-postadress, uppgifter om produkttestarens identitet (utöver förnamn och ålder) eller andra personliga uppgifter och att inte använda uppgifterna för andra syften än det som anges här. 

13. De svar som produkttestaren lämnar i enkät och recensioner använder Purple Box för att utveckla Purple Box-konceptet samt i marknadsföringssyfte. Recensioner som produkttestaren lämnar in presenteras på Purplebox.se, annan media samt lämnas till Purple Box uppdragsgivare för att bidra till utvecklingen av uppdragsgivarens produkter, tjänster och marknadsföring. Uppgifter om produkttestarens identitet (utöver förnamn och ålder) lämnas inte till Purple Box uppdragsgivare.

 

14. Som produkttestare accepterar du att Purple Box och Purple Box uppdragsgivare har rätten att fritt använda bilder, video och information som du lämnar tillsammans med ditt förnamn och ålder, i marknadsförings ändamål, för publicering på webben och i annan media, under obegränsad tid, så länge någon upphovsrätt existerar. Du avstår från att inte göra anspråk på eller hävda någon eller några upphovsrättigheter för något av det användargenererade materialet. Produkttestaren har inte rätt till någon ersättning av något slag från Purple Box eller någon av Purple Box uppdragsgivare under några omständigheter.

 

15. Både produkttestaren och Purple Box kan när som helst avsluta samarbetet utan att den andra parten kan rikta några krav mot den andra. Produkttestaren gör detta genom att meddela info@purplebox.se som raderar uppgifterna i registret och produkttestaren får bekräftelse om borttagandet via epost. Produkttestarens användaridentitet kommer dock att finnas kvar i Purple Box system. 

16. Produkttestaren svarar själv för eventuella skattekonsekvenser för varor, produkter, gåvor och priser som mottagits från Purple Box.

 

17. Det kan förekomma att Purple Box ändrar användarvillkoren. Du som produkttestare kommer då bli informerad genom att vi på Purple Box publicerar ett meddelande på hemsidan (purplebox.se) eller via mail. Produkttestaren kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke, Purple Box eller dess uppdragsgivare har ingen skyldighet att ändra eller ta bort, eller ge någon ersättning för det innehåll som lämnats. Du avstår från att kräva upphovsrättsliga krav på den information, bild eller video som lämnats.

 

 

Slutför din ansökan genom att klicka på skicka. Genom att skicka ansökan godkänner du Purple Box användarvillkor.

 

 

Copyright © 2018. Purple Box. All Rights Reserved